همجنس گرایی
مشاوره
همجنس گرایی

در خواست مشاوره

راهنمای درخواست مشاوره رایگان

مخاطب گرامی سلام ؛

با تکمیل فرم زیر کارشناسان ما با شما در تماس خواهند بود (صرفاً ایمیل) و سعی خواهیم کرد با هم قدم به قدم پیش برویم.
لازم به توضیح است که اطلاعات دریافت شده در این زمینه به صورت کاملا خصوصی بوده و طبق اصول مشاوره محرمانه خواهند ماند.
بعد از ارسال درخواست از سوی شما، نام کاربری و رمز عبور برای مشاهده پاسخ و ادامه مشاوره به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

مشاوره
همجنس گرایی

فرم درخواست را به صور کامل تکمیل نمایید.

فرم درخواست مشاوره

پاسخ درخواست شما به همراه نام کابری و رمز عبور سامانه مشاوره به ایمیلتان ارسال خواهد شد. فرم هایی در الویت خواهند بود که با دقت تکمیل گردند.

صفحه ۱ از ۳
الزامی نمیباشد، میتوانید مستعار استفاده نموده و یا وارد ننمائید از لحاظ علم روانپزشکی، وارد نمودن نام واقعی خود موجب تاثیر مثبت در روند مشاوره خواهد گذاشت
پاسخ ضروری می باشد.
منظور از جنسیت آلت تناسلی است، ممکن است شما از جنسیت خود راضی نباشید و با داشتن آلت تناسلی مردانه، جنسیت خود را زن بدانید اما اینجا برای ما آلت تناسلی ملاک است.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
آیا تابحال شده است که مایل باشید جنسیت خود را تغییر دهید و یا لباس غیرهمجنس خود را بپوشید.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ ضروری می باشد.
پاسخ غیرضروری می باشد.
پاسخ غیرضروری می باشد.
پاسخ غیرضروری می باشد.