همجنسگرایی نوجوانان

چکیده
همجنسگرایی در تمام تمدن ها وجود داشته است، اما مخالفت اجتماعی و تابوهای فرهنگی بر شناخت آن تاثیر منفی داشته اند. درصد قابل توجهی از جوانان خودشان را همجنسگرا می دانند، و حتی بیشترشان رابطه جنسی با جنس مشابه را تجربه می کنند و یا در مورد احساسات جنسی اشتباه می کنند.

یک نظریه علت شناسی یکپارچه، بیان و ابراز گرایش جنسی را به ژن هایی نسبت می دهد که از طریق هورمون های جنسی قبل از تولد، رشد، سازمان دهی و ساختار سیستم عصبی مرکزی را تشکیل می دهند. عوامل محیطی ممکن است بر بیان و ابراز پتانسیل ژنتیکی تاثیر داشته باشند. چندین مدل رشد روانی-اجتماعی ، مراحل اولیه آگاهی و ابهام در مورد جاذبه های جنس مشابه را پس از تایید همجنسگرایی، افشای آن به دیگران و ادغام احتمالی هویت جنسی، به یک حس جامع و کامل از خود توصیف می کنند.

عدم حضور پدر و تاثیر بر همجنس گرایی

عوامل که اثر منفی بر نوجوانان همجنسگرا دارند

عوامل استرس زا و فشار های مربوط به انزوا، ننگ و خشونت ممکن است نوجوانان همجنسگرا را در معرض مختل شدن سلامت اجتماعی،عاطفی و جسمی قرار دهد که منجر به افسردگی و خودکشی، مشکلات تحصیلی ، مصرف مواد مخدر، فرار، اختلالات خوردن، رفتارهای خطرناک جنسی و غیر قانونی می شود.

همانند همه ی نوجوانان، اهداف کلی مراقبت از نوجوانان همجنسگرا، ترویج و ارتقا پیشرفت عادی نوجوانان، رفاه اجتماعی و عاطفی، و سلامت جسمانی آنها می باشد. یک رویکرد جامع و چند زمینه ای برای رسیدگی به مشکلات پزشکی، سلامت روانی و مسائل روانی-اجتماعی در چارچوب جامعه و فرهنگ مربوط به نوجوانان مورد نیاز می باشد.

منبع مقاله  : Adolescent homosexuality

homosexuality

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *