مراجع تقلید
همجنس گرایی

مراجع تقلید

نظرات مراجع تقلید

مرجع تقلید
آیت الله مکارم شیرازی

با اهداء سلام و تحيت؛
چنانچه مشاوره تخصصی شما در این زمینه با در نظر گرفتن احکام شرعی و بهره گرفتن از دستورات دینی باشد، قطعا نزد خداوند مأجور خواهید بود …
ما نیز برای موفقیت شما دعا می کنیم.
همیشه موفق باشید
دفتر آيت الله العظمی مکارم شيرازی / استفتائات

مرجع تقلید
آیت الله نوری همدانی

به محض در یافت پاسخ ارائه خواهد شد ….

مرجع تقلید
آیت الله صافی گلپایگانی

به محض در یافت پاسخ ارائه خواهد شد ….

مرجع تقلید
آیت الله حسین وحید خراسانی

به محض در یافت پاسخ ارائه خواهد شد ….